Medicinski fakultet

Zahvalnica Medicinskom fakultetu
Zahvalnica Medicinskom fakultetu

 

Katedra za higijenu sa medicinskom ekologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dodijelila je Zahvalnicu za dugogodišnju kolegijalnu saradnju Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

Zahvalnica je dodijeljena povodom svečanog obilježavanja 95 godina nastave predmeta Higijena, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i 50 godina  Savjetovališta za ishranu na Institutu za higijenu sa medicinskom ekologijom, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 368