Medicinski fakultet

Dva članka studentkinja Stomatologije u časopisu Evropskog udruženja studenata stomatologije
Studentkinje Medicinskog fakulteta studijskog programa Stomatologije Danica Izgarević i Ana Lipovina su napisale dva članka za časopis Evropskog udruženja studenata stomatologije (EDSA Magazine). EDSA je neprofitna organizacija  sa sjedištem u Dablinu koja okuplja studentske organizacije studenata stomatologije iz 33 zemlje. Osnovani su 1988. godine, a časopis je prvi put objavljen 1992. godine i od tada izlazi dva puta godišnje.

Ana Lipovina je napisala rad na temu ,,Ptylism in patients with Parkinson's disease'' (Ptijalizam kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću), a tema Danice Izgarević je ,,Dental trauma in contact sports'' (Traume zuba u kontaktnim sportovima). Ovo je prvi put da studenti stomatologije sa Medicinskog fakulteta u Podgorici objave rad u ovom časopisu.

https://issuu.com/edsa-web/docs/edsa_spring_magazine_2021?fbclid=IwAR1rqtjHWs-gPT6N0l3Eb8SGaKad2mGakYLARwp_kJ0X9agEBXgChB_NkK4

Broj posjeta : 367