Medicinski fakultet

Prijedlog za nastavu
Prijedlog za nastavu

Poštovane kolege,

Prijedlog je da se od srijede 21.04.2021. godine, teorijska i praktična nastava, na svim predmetima i svim studijskim programima izvodi neposredno – uživo, u manjim grupama, uz poštovanje epidemioloških mjera.

Odgovorni nastavnici za predmet će prema raspoloživim resursima, opterećenju, strukturi grupa, broju studenata, procijeniti da li će nastavu na njihovim predmetima održavati neposredno (uživo) ili po modelu kombinovanog pristupa realizaciji  nastave (online i neposredno - uživo), a strogo se pridržavajući  Rasporeda nastave u ljetnjem semestru studisjke 2020/2021. godine, istaknutog na sajtu.

Za kliničke i predkliničke predmete, grupe kod kojih je broj studenata 5 do 10, odnosno oko 20, dijele  se na pola.

 

S poštovanjem,

PRODEKANICA ZA NASTAVU

Prof. dr Aleksandra Vuksanović Božarić

Broj posjeta : 339