Medicinski fakultet

Boban Banjac - dobitnik Plakete Univerziteta Crne Gore iz oblasti medicinskih nauka
Boban Banjac - dobitnik Plakete Univerziteta Crne Gore iz oblasti medicinskih nauka

Studentu Medicinskog fakulteta Bobanu Banjcu (10.00) nedavno je dodijeljena Plaketa za završene studije sa najboljim uspjehom iz oblasti medicinskih nauka. On je, govoreći o putu ka uspjehu, istakao da medicina nije samo profesija već način života sastavljen od mnogobrojnih izazova.

"Tokom fakulteta stičemo najbitnija znanja, koja predstavlju osnovu na koju se lakše mogu nadograditi sva nova znanja i veštine, koje kao lekari, učimo i stičemo čitavog života. Zato je bitno da sve što učimo na fakultetu usvajamo na precizan i kvalitetan način. A svako novo znanje čini nas boljim, jačim i pametnijim", dodao je Boban.

Nakon završene gimnazije, Boban je upisao Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2014. godine. Zvanje doktora medicine stekao je 23. jula 2020. godine. Medicinski fakultet u Podgorici završio je u predviđenom roku, sa prosječnom ocjenom A (10,00).

Ono što je na studentskom putu na njega ostavilo najveći utisak je, kako navodi, upoznavanje sa ljudskim organizmom, njegovim djelovima, načinom finkcionisanja, različitim bolestima i stanjima.

"U sjećanju su mi ostala urezana prva predavanja iz anatomije, odnosno moj prvi susret sa ogromnim brojem novih informacija i termina vezanih za građu ljudskog organizma. Zapamtio sam svoje razmišljanje u tom periodu, a ono je bilo - nemoguće je sve ovo zapamtiti. Veliki trud, upornost i posvećenost su potrebni da se upozna ljudski organizam, da se shvati način na koji funkcioniše, da se prepoznaju razlozi obolijevanja, a ta saznanja nam pomažu da postignemo željeni cilj, a to je mogućnost da liječimo ljude", objašnjava nagrađeni student.

Tokom svih godina studija bio je stipendista Ministarstva prosvjete za talentovane studente, kao i dobitnik godišnjih studentskih nagrada Medicinskog fakulteta. Dobitnik je i Nagrade Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta, za studijsku 2019/2020 godinu.

Ljekarska komora Crne Gore mu je, 2019. godine, za postignut uspjeh na fakultetu dodijelila nagradu „Komora najboljem studentu medicine“.Image

Trenutno je na pripravničkom stažu u Domu zdravlja Podgorica. Angažovan je i na katedri za Patološku fiziologiju, kao stručni saradnik u nastavi. Oblast njegovog interesovanja su internističke grupe predmeta. Tečno govori engleski jezik.

"Budućim kolegama bih poručio da dobro razmisle, prije odabira fakulteta. Medicina je izuzetno zahtjevna, teška i odgovorna profesija. S druge strane profesija je humana i daje privilegiju da liječimo ljude i spašavamo živote".

Svojim sadašnjim kolegama savjetuje da svoj poziv shvate vrlo odgovorno i da mu se maksimalno posvete. "Znanje je moć, na koju se možemo osloniti u najtežim trenucima naše buduće prakse. Svi zajedno moramo raditi na poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga i na jačanju ugleda ljekarske profesije".

V.f. rektora prof. dr Vladimir Božović uručio je Bobanu Plaketu u okviru obilježavanja Dana Univerziteta Crne Gore.

Povezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/113938-obiljezeno-47-godina-od-osnivanja-univerziteta-crne-gore

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/boban-banjac-dobitnik-plakete-univerziteta-crne-gore-iz-oblasti-medicinskih-nauka

https://www.in4s.net/boban-banjac-dobitnik-plakete-univerziteta-crne-gore-iz-oblasti-medicinskih-nauka/

https://kodex.me/clanak/233050/boban-banjac-dobitnik-plakete-univerziteta-cg-medicinu-zavrsio-sa-prosjecnom-ocjenom-10

https://mladiniksica.me/boban-banjac-dobitnik-plakete-univerziteta-crne-gore-iz-oblasti-medicinskih-nauka/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 479