Medicinski fakultet, 18.11.2017

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazoviCrnogorska akademija nauka i umjetnosti (Odbor za medicinska istraživanja) u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, Medicinskim fakultetom, organizovali su naučno-edukativni skup na temu Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi.

Moderatori skupa su bili prof. dr Goran Nikolić i prof. dr Olivera Miljanović.

Predavači su bili:

Prof. dr Elmar Doppelfeld, profesor nuklearne medicine na Univerzitetu u Bonu, član komiteta za bioetiku Savjeta Evrope

Prof. dr Eugenijus Gefenas, Jurate Lekstutiene i Vilma Lukaseviciene, profesor istorije medicine i medicinske etike na Univerzitetu u Vilniusu, predsjednik Komiteta za bioetiku Litvanije i član  komiteta za bioetiku Savjeta Evrope

Dr sci.  Mirjana Brankovic-Magić, naučna savjetnica, načelnica odeljenja za eksperimentalnu onkologiju, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, predsjednica Srpskog društva istraživača raka

Prof. dr Zvonko Magić, profesor molekularne i medicinske genetike, Medicinski fakultet, VMA, predsjednik Nacionalnog komiteta za bioetiku UNESCO-ve komisije Srbije i član Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope, načelnik Instituta za medicinska istraživanja VMA, Beograd, Srbija

Prof. dr Olivera Miljanović, profesor pedijatrije i kliničke genetike na Medicinskom fakultetu UCG, predsjednica Komiteta za medicinsku etiku i bioetiku Medicinskog fakulteta UCG i članica komiteta za bioetiku Savjeta Evrope