Medicinski fakultet

Predavanje prof. dr Miloša Bjelovića na temu liječenja karcinoma želuca u eri minimalno invazivne hirurgije
Predavanje prof. dr Miloša Bjelovića na temu liječenja karcinoma želuca u eri minimalno invazivne hirurgije

U petak 5. novembra 2021. godine u 13:00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta predavanje će održati prof. dr Miloš Bjelović na temu: "Liječenje karcinoma želuca u eri minimalno invazivne hirurgije".

 

EKSPERTIZA

Dr Miloš Bjelović je redovni profesor hirurgije sa 30 godina iskustva u zdravstvu.

Iskusan hirurg koji poseduje veštinu i znanje potrebno za dobru kliničku procenu i izvođenje širokog dijapazona hirurških procedura u oblasti hirurgije digestivnog sistema, koristeći otvoreni/klasičan i minimalno invazivni (laparoskopski i torakoskopski) pristup. Hirurg koji je u prethodnih 10 godina uradio više od 3500 hirurških procedura i više od 3000 endoskopskih procedura.

Edukovan u najprestižnijim svetskim Centrima u naprednim minimalno invazivnim hirurškim i endoskopskim procedurama. Lider u oblasti minimalno invazivne hirurgije. Konsultant u oblasti hirurgije gornjeg digestivnog trakta i hirurgije gojaznosti u nekoliko univerzitetskih i opštih bolnica u Srbiji i regionu.

Predsednik Udruženja endoskopskih hirurga Srbije. Član odbora za edukaciju Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES). Član odbora za kumunikaciju Međunarodne federacije za hirurško lečenje gojaznosti (IFSO). Član Saveta medicinskog fakulteta u Beogradu. 

RADNO ISKUSTVO

2018 – Član saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd, Srbija

2014 – Šef hirurškog dela centra za lečenje gojaznosti, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

2012 – Profesor Hirurgije, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd, Srbija

2012 – Profesor menadžmenta u medicini, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd, Srbija

2010 – Pomoćnik direktora Klinike za digestivnu hirurgiju, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

2010 – Načelnik odeljenja za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

2008 – Šef hirurške ekipe u Urgentnom centru u Beogradu, Urgentni cenatar, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

2000 – Specijalista hirurgije digestuvnog trakta, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

1994 - Specijalista opšte hirurgije, I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

EDUKACIJA

2021

Specijalizacija onkologije – uža specijalizacija
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

2009

Magistar iz menadžmenta u zdravstvu – Master studije
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

2002

Doktor medicinskih nauka – oblast hirurška onkologija
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

2000

Specijalista hirurgije digestivnog sistema – uža specijalizacija
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

1995

Magistar medicinskih nauka – oblast hirurka onkologija
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

1994

Specijalista opšte hirurgije
Hirurške klinike, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

1988

Doktor medicine
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

HIRURŠKA EDUKACIJA U INOSTRANSTVU

2019

Laparoskopska kolorektalna hirurgija sa radom u kadaver laboratoriji i operacijama uživo
Ayhan Kuzu; Univerzitet u Ankari, Turska

2011

Master kurs TME
Kovidien centar ze trenint u Erlankuru, Francuska

2011

Edukativni kurs – hirurgija kroz jednu inciziju (LEES) Beč, Austrija

2010

Edukativni kurs – hirurgija kroz jednu inciziju (LEES)
Olimpus Centar u Hamburgu, Nemačka

2009

Minimalno invazivna hirurgija postoperativnih i pupčanih kila
Tim Tollens; Bonheiden, Belgija

2007; 2009

Minimalno invazivna hirurgija jednjaka
James D. Luketich; Kardiotorakalna hirurgija, Univerzitetska bolnica u Picburgu, SAD

2004; 2010

Hiruško lečenje gojaznosti
Karl A. Miller; Bolnica Halein, Austrija

2004

Trening iz naprednih laparoskopskih procedura
Center za eksperimentalnu i mikrohirurgiju, Univerzitet „Victor Babas“ Temišvar, Rumunija

2002

Digestivna i onkološka hirurgija
Hitoshi Katai; Nacionalni centar za rak, Tokio, Japan

AKTIVNI UČESNIK ILI ORGANIZATOR EDUKATIVNIH KURSEVA

Maj 13, 2021.

Predsedavajući na EAES FORWARD Program WEBINAR-u; minimalno invazivna HBP hirurgija April 09, 2021.

Panelista na WEBINAR-u povodom Svetskog dana sluha
Ekstraezofagijalne manifestacije GERB; dijagnostički protokol i savremeno lečenje

Novembar 25, 2020.

Panelista na EAES FORWARD Program WEBINAR-u
Minimalno invazivna hirurgija malignih bolesti jednjaka i želuca.

Novembar 04, 2020.

Panelista na EAES FORWARD Program WEBINAR-u
Hirurško lečenje gojaznosti.

Oktobar 21, 2020.

Panelista na EAES FORWARD Program WEBINAR-u
Dijagnoza i minimalno invazivna hirurgija benignih oboljenja jednjaka I želuca.

Juli 9, 2020

Panelista na Medtronik WEBINAR-u
Minimalno invazivna hirurgija u toku pandemije – nemoguća misija?  U saradnji sa Websurg – IRCAD Francuska

Decembar 30, 2019.

Ekspertska pomoć u izvođenju nove procedure: upotreba RefluxStop sistema u hirurškom lečenju GERB.
Univerzitetska bonlica Charité u Berlinu, Prof. Matthias Biebl

Septembar 24, 2018

Ekspertska pomoć u izvođenju nove procedure: upotreba RefluxStop sistema u hirurškom lečenju GERB.
Univerzitetska Inselspital bolnica u Bernu, Dr Yves Borbely

Septembar 04, 2018

Ekspertska pomoć u izvođenju nove procedure: upotreba RefluxStop sistema u hirurškom lečenju GERB.
Hirslanden bolnica u Cirihu, Prof. Otmar Schob

Juli 02-03, 2018

Klinička ekpertiza, sa hirurgijom uživo. Laparoskopska radikalna gastrektomija u lečenju karcinoma želuca.
Klinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju. Predsednik I organizator Miloš Bjelović

April 27, 2018

DOMIS kongres 2018: Od GERB do adenokarcinoma
Beograd. Predsednik i organizator Kongresa Miloš Bjelović

Januar 19-20, 2016

Klinička ekpertiza, sa hirurgijom uživo. Totalna minimalno invazivna operacija karcinoma jednjaka.
Klinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju. Predsednik i organizator Miloš Bjelović

Decembar 11, 2015

ESGAR/ESCP Workshop o tumorima digestivnog trakta – multidisciplinarni pristup
Diskusija o kliničkim slučajevima , Beograd

Decembar 10, 2015

ESGAR/ESCP Workshop o tumorima digestivnog trakta – multidisciplinarni pristup
Predavanje: Hirurško lečenje karcinoma jednjaka , Beograd

Mart 15-19, 2014

Klinička ekpertiza, sa hirurgijom uživo. Minimalno invazivna hirurgija jednjaka.
Klinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju. Predsednik i organizator Miloš Bjelović

Mart 1-2, 2010

Defekti trbušnog zida; Otvoreni i laparoskopski tretman. Drugi međunarodni kurs

  1. Camillo Bolnica, Trento, Italija. Predsednik I organizator Giusto Pignata

Operaciju uživo: Lapska operacija incizione kile

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA

Predsednik Udruženja endoskopskih hirurga Srbije

Član ekspertske grup Srpske grupe za dijagnostiku i lečenje gastrointestinalnih stromalnih tumora

Član upravnog odbora Srpskog udruženja za enteralnu I parenteralnu ishranu

Član upravnog odbora Srpskog udruženja za hirurško lečenje gojaznosti

Član organizacionog komiteta simpozijuma stremljenja i novine u Medicini, na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Član odbora za komunikaciju Međunarodne federacija za hirurško lečenje gojaznosti (IFSO)

Nacionalni delegat u Evropskom udruženju endoskopskih hirurga (EAES)

Član odbora za edukaciju Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES)

IZABRANE PUBLIKACIJE

Bracale U, Merola G, Pignata G, Andreuccetti J, Dolce P, Boni L, Cassinotti E, Olmi S, Uccelli M, Gualtierotti M, Ferrari G, De Martini P, Bjelović M, Gunjić D, Silvestri V, Pontecorvi E, Peltrini R, Pirozzi F, Cuccurullo D, Sciuto A, Corcione F. Laparoscopic gastrectomy for stage II and III advanced gastric cancer: long‑term follow‑up data from a Western multicenter retrospective study. Surg Endosc. 2021 Apr 20. doi: 10.1007/s00464-021-08505-y. Online ahead of print

Bjelović M, Harsányi L, Altorjay Á, Kincses Z, Forsell P; Investigators of the RefluxStop™ Clinical Investigation Study Group. Non-active implantable device treating acid reflux with a new dynamic treatment approach: 1-year results: RefluxStop™ device; a new method in acid reflux surgery obtaining CE mark. BMC Surg. 2020;20:159.

Milosevic M, Stojanovic DB, Simic V, Grkovic M, Bjelovic M, Uskokovic PS, Kojic M. Preparation and modeling of three-layered PCL/PLGA/PCL fibrous scaffolds for prolonged drug release. Sci Rep. 2020;10:11126.

Milosavljevic V, Veselinovic M, Tadic B, Galun D, Ceranic M, Eric D, Bjelovic M. Laparoscopic Management of Initially Unrecognized Splenic Hydatid Cysts: A Case Report and Review of the Literature. Medicina (Kaunas). 2019;55:771.

Oesophago-Gastric Anastomosis Study Group on behalf of the West Midlands Research Collaborative. International Variation in Surgical Practices in Units Performing Oesophagectomy for Oesophageal Cancer: A Unit Survey from the Oesophago-Gastric Anastomosis Audit (OGAA). World J Surg. 2019;43:2874-84

Bjelović M, Ayguasanosa J, Kim RD, Stojanović M, Vereczkei A, Nikolić S, Winslow E, Emre S, Xiao G, Navarro-Puerto J, Courtney K, Barrera G. A Prospective, Randomized, Phase III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Fibrin Sealant Grifols as an Adjunct to Hemostasis as Compared to Cellulose Sheets in Hepatic Surgery Resections. J Gastrointest Surg. 2018;22:1939-49

Sladojevic M, Bjelovic M, Ilic N, Mutavdzic P, Koncar I, Dragas M, Markovic M, Davidovic L. Open Surgical Treatment of Secondary Aortoesophageal and Aortobronchial Fistula after Thoracic Endovascular Aortic Repair and Esophagocoloplasty in a Second Procedure. Ann Vasc Surg. 2017;44:417.e11-417.e16

Bjelovic M, Polovina S. Surgical treatment of obesity – from bariatric to metabolic surgery. Belgrade:CIBID; 2016.

Bjelovic M, Babic T, Spica B, Gunjic D, Veselinovic M, Trajkovic G. Could hybrid minimally invasive esophagectomy improve the treatment results of esophageal cancer? Eur J Surg Oncol. 2016; 42:1196-201

Bjelovic M, Babic T, Dragicevic I, Corac A, Trajkovic G. The Burden of Gastroesophageal Reflux Disease on Patients’ Daily Lives: A Cross-Sectional Study Conducted in a Primary Care Setting in Serbia. Srp Arh Celok Lek. 2015; 143:676-80.

Bjelovic M, Babic T, Gunjic D, Veselinovic M, Spica B. Minimally Invasive Esophagectomy for Cancer: Single Center Experience after 44 Consecutive Cases. Srp Arh Celok Lek. 2015; 143:410-5.

Bjelovic M, Babic T, Spica B, Gunjic D, Veselinovic M, Bascarevic V. The use of autologous fascia lata graft in the laparoscopic reinforcement of large hiatal defect: initial observations of the surgical technique. BMC Surg. 2015; 15:22.

Bjelovic M, Babic T, Gunjić D, Veselinović M, Spica B. Laparoscopic repair of hiatal hernias: experience after 200 consecutive cases. Srp Arh Celok Lek. 2014; 142:424-30.

Bjelovic M, Spica B, Gunjic D, Skrobic O, Babic T, Pesko P. [Laparoscopic myotomy in achalasia cardia treatment: experience after 36 operations]. Srp Arh Celok Lek. 2013; 141:475-81.

Bjelovic M, Micev M, Spica B, Babic T, Gunjic D, Djuric A, Pesko P. Primary inflammatory myofibroblastic tumor of the stomach in an adult woman: a case report and review of the literature. World J Surg Oncol. 2013;11:35

Ostale publikacije su dostupne na  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=bjelovic+m&sort=date&size=50

 

 

Broj posjeta : 100

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.