Medicinski fakultet, 16.12.2016

Svečanost povodom promocije svršenih studenata studijskih programa Medicinskog fakultetaSvečanost povodom promocije svršenih studenata studijskih programa Medicinskog fakulteta, je održana u četvrtak 22.12.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.