Medicinski fakultet, 24.09.2018

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakultetaSvečanim prijemom studenata prve godine, obilježen je početak nove studijske godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Vrsilac dužnosti dekana prof. dr Miodrag Radunović, prodekan za nastavu prof. dr Filip Vukmirović, prodekanka za nauku prof. dr Nataša Popović, prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr Miroslav Radunović, rukovodilac studijskog programa Farmacija prof. dr Zorica Potpara i ostali profesori koji će predavati studentima prve godine, poželjeli su dobrodošlicu  i uspješan početak studija novoj generaciji studenata.