Medicinski fakultet, 18.10.2018

Obilježen svjetski dan bioetikeU organizaciji Komiteta za bioetiku i medicinsku etiku Medicinskog fakulteta i  Montenegro jedinice UNESCO katedre za bioetiku obilježen je  svjetski  dan  bioetike  na Medicinskom fakultetu.

Skup je otvorila Prof. dr Aneta Bošković, šef crnogorske  jedinice UNESCO katedre za bioetiku, član Komiteta za bioetiku i medicinsku etiku Medicinskog fakulteta u Podgorici, Medicinski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore 

Odražana su dva predavnja:

  1. Kadaverična transplantacija - principi bioetike - Prof. dr Marina Ratković, medicinski direktor Kliničkog centra Crne Gore, Nacionalni koordinator za transplantacije, Medicinski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

  2. Genomska medicina  i  bioetički  izazovi - Prof. dr Olivera Miljanović, predsjednica Komiteta za bioetiku i medicinsku etiku Medicinskog fakulteta u Podgorici, član Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope, Medicinski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore