Medicinski fakultet, 23.11.2018

II Crnogorsko - Slovenački dani neuronaukeDanas su se na Medicinskom fakultetu održali "II Crnogorsko - Slovenački dani neuronauke" - stručni skup neurologa i neurohirurga Crne Gore i Slovenije.

Skup je otvorio direktor Kliničkog centra Crne Gore dr Jevto Eraković, koji je naglasio da današnje prisustvo eminentnih stručnjaka iz UKC Ljubljana dovoljno govori o njihovoj želji da daju svoj doprinos za unapređenje saradnje između Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana (UKC) i uopšte zdravstvenih sistema dvije zemlje i izrazio uvjerenje da će se ona u narednom periodu, kroz zajedničke aktivnosti i projekte intenzivirati.

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, u uvodnom obraćanju podsjetio je da je prošlo više od pola vijeka kako je na tlu Crne Gore počeo razvoj neurologije i neurohirurgije.

- Stasavanjem crnogorskih ljekara, uz nesebičnu pomoć i saradnju kolega iz centara iz regiona, uvođenjem novih terapeutskih i hirurških procedura, širila se lepeza dijagnostičkih i metoda liječenja neuroloških i neurohirurških oboljenja. Na klinikama za neurologiju i neurohirugiju, primjenom savremenih medicinskih dostignića, danas obavljaju najsloženije dijagnostičke, terapeutske i hirurške procedure, kazao je Hrapović.

Direktor Instituta za neurofilziologiju Univerzitetskog kliničkog centra iz Ljubljane, prof. dr Blaž Koritnik, zahvaljujući se na dosadašnjoj odličnoj saradnji, ocijenio je da zdravstveni sistemi Crne Gore i Slovenije imaju puno zajedničkih problema, ali i interesa i potreba, te da je u tom smislu izuzetno značajna saradnja između zdravstevnih institucija i ustanova