Medicinski fakultet, 18.10.2019

Obilježen Svjetski dan bioetikeU organizaciji Komiteta za bioetiku i medicinsku etiku Medicinskog fakulteta i  Montenegro jedinice UNESCO katedre za bioetiku obilježen je  Svjetski  dan  bioetike  na Medicinskom fakultetu.

Skup je otvorio Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Miodrag Radunović, a zatim je predavanje na temu - Poštovanje različitosti kultura održala prof. dr Aneta Bošković šef crnogorske  jedinice UNESCO katedre za bioetiku, član Komiteta za bioetiku i medicinsku etiku Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Drugo predavanje na temu - Principi bioetike u terapiji kancerskog bola održao prof. dr Danko Živković.

 

Broj posjeta : 382