Medicinski fakultet, 20.12.2019

Gostujuća predavanja vodećeg istraživača Medicinskog centra za oboljenja retineDanas je kroz program “Gostujući predavači”, u okviru projekta podržanog od strane Ministarstva nauke Crne Gore “Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina”, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore predavanja održala prof. dr Stela Vujošević, vodeći istraživač Medicinskog centra za oboljenja retine u Univerzitetskoj bolnici “Maggiore della Carita” u Novari, Italija.

Posebno iteresovanje u naučnoistraživačkom radu profesorka Vujošević iskazuje za oboljenja retine, naročito u oblasti biohemijskih, molekularnih i kliničkih biomarkera, kao i dijagnostičkih tehnika u oftalmologiji. Njena eksperimentalna istraživanja uglavnom se odnose na dijagnostičku, prognostičku i prediktivnu vrijednost očnih inflamantornih biomarkera (uključujući i upotrebu omics tehnika) u pacijenata sa dijabetom i drugim oftalmološkim inflamatornim stanjima. Glavna tema njenog kliničkog istraživanja je vidna funkcija u ranim i uznapredovalim stadijumima stečenih bolesti retine. Rukovodilac projekta je prof. dr Aneta Bošković, redovni profesor i prodekan za nauku Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji je ujedno i nosilac projekta.   

Broj posjeta : 251