Medicinski fakultet, 21.07.2020

Obavještenje o polaganju prijemnog ispita i spisak kandidataX

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA
(Test znanja iz Hemije i Biologije)

Obavještenje za kandidate koji su se prijavili na studijski program Medicina i Stomatologija

  1. Identifikacija kandidata sa spiska se vrši na osnovu ličnog dokumenta sa fotografijom (lična karta, pasoš i vozačka dozvola)
  2. Kandidat koji u odredjeno vrijeme ne pristupi polaganju ili nema dokumenta za identifikaciju, gubi pravo polaganja testa.
  3. Kandidat je obavezan da sa sobom donese hemijsku olovku, može da donese i koristi digitron bez memorije.


Polaganje testova će se održati 22.07.2020. godine (srijeda), sa početkom u 10,00 časova, u amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat) i u amfiteatru Instituta za javno zdravlje.


Spiskovi kandidata sa mjestom polaganja prijemnog ispita, istaknuti su na sajtu Medicinskog fakulteta.

 

POSEBNA NAPOMENA: Svi kandidati su obavezni da nose masku i rukavice,  u skladu sa preporukama NKT-a.

                                                                 KOMISIJA ZA UPIS

Dokumenti

Broj posjeta : 2031