Medicinski fakultet

Dr med Irena Tomašević Vukmirović, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Irena Tomašević Vukmirović, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Značaj multidetekcione kompjuterizovane tomografije u predikciji recidiva atrijalne fibrilacije nakon kateter ablacije,,

Dana 24.09.2021. godine u 8,15 časova

U amfiteatru Medicinskog fakulteta u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • dr Aneta Bošković – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Snežana Lukić, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, mentor - član
  • dr Đorđije Šaranović – redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beograd, član
Broj posjeta : 120