Medicinski fakultet

IMPULSE - Psihosocijalne intervencije kod osoba sa poremećajima iz spektra psihoza
U sklopu projekta IMPULSE (Horizont 2020) za Crnu Goru, koji je finansiran od strane Evropske komisije (EC), objavljena je brošura: Psihosocijalne intervencije kod osoba sa poremećajima iz spektra psihoza: Vodič za primjenu intervencije DIALOG+ u sistemima zdravstvene zaštite Jugoistične Evrope. U njoj je  prikazana sama intervencija i kome je ona namijenjena, iskustva  kliničara i pacijenata u vezi sa njenom primjenom i generalne informacije o IMPULSE studiji. Projekat se sastoji u ispitivanju efikasnosti i isplativosti psihosocijalne intervencije DIALOG+ u liječenju osoba sa psihotičnim poremećajima, a traje već više od 3,5 godine. Studija se provodi u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji i realizuje se u saradnji sa Univerzitetom Queen Mary u Londonu. Rukovodilac projekta za Crnu Goru je prof. dr LIDIJA INJAC STEVOVIĆ, specijalista psihijatrije (injacl19@gmail.com), a drugi saradnik na projektu je TAMARA RADOJIČIĆ (tamararadojicic11@gmail.com).

U prilogu je link putem kojega možete pristupiti elektronskoj formi brošure koju su pripremili projektni partneri iz Beograda:
 https://dialogplus.rs/?fbclid=IwAR10rJqwXVsL3WgjB8j_TsoGqCw_1CPcClpAB0zuI4pmhmhpvf-eOFyBk8w#booklet

Broj posjeta : 83

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.