Medicinski fakultet

Mr sc. Jelena Vučinić, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Mr sc. Jelena Vučinić, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Analiza ekspresije imunoloških markera u molekularnim podtipovima karcinoma dojke,,

Dana 11.01.2022. godine u 13,00 časova  

U Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (dekanat), pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Vladimir Todorović – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Ljiljana Vučković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor - član
  • dr Filip Vukmirović - redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore - član
Broj posjeta : 134

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.