Medicinski fakultet

Dr med Igor Gogić, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Igor Gogić, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Uticaj različitih izvora energije korišćenih u laparaskopskoj operaciji endometriotičnih cisti na ovarijalnu rezervu,,

Dana 20.01.2022. godine u 12,00 časova  

U Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (dekanat), pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Miodrag Radunović – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Saša Raičević, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor - član
  • dr Aleksandra Vuksanović Božarić - redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore - član
Broj posjeta : 131

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.