Mr sc dr Ilaz Miftari, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultateMr sc dr Ilaz Miftari, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom: „Evaluacija kliničkih parametara, cost benefit analize i kvaliteta života pacijenata operisanih metodom Shouldice, modifikacija Berliner-Darn u poredjenju sa Lichtenstein tehnikom pri rješavanju defekta preponske regije,, dana 01.07.2022. godine u 9,00 časova u Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (dekanat), pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Ranko Lazović – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Miodrag Radunović, redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, mentor - član
  • dr Zoran Terzić - docent Medicinskog fakulteta UCG - član
Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.