Erasmus + konkurs za Univerzitet Azurna obala u Nici, Francuska
Erasmus + konkurs za Univerzitet Azurna obala u Nici, Francuska

https://univ-cotedazur.eu/

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu studenata u zimskom semestru akademske 2023/24.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti svih fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Iako su konkursom obuhvaćene sve studijske oblasti, potrebno je se informisati o akademskoj ponudi i dostupnim oblastima na veb-stranici univerziteta domaćina.

STUDENTI

Broj stipendija za Osnovne/Master/Doktorske studije: 12

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 • Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 • Dokaz o znanju engleskog jezika/jezika nastave

  Bachelor:

  B2 (French)

  B2 (English)

  Master/PhD:

  C1 (French)

  B2 (English)

 • CV u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku/jeziku nastave
 • Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 • Skenirana kopija prve stranice pasoša
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 • Popunjen online prijavni formular - https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387

Za prijavu za razmjenu na doktorskim studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 2. Plan istraživanja preveden
 3. CV u Europass formatu i preporuku mentora
 4. Motivaciono pismo
 5. Prepis ocjena
 6. Kopija posljednje diplome sa studija
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 10. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 11. Popunjen online prijavni formular - https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387

U fazi prijave prevod dokumentacije na engleski jezik ne mora biti ovjeren od strane sudskog tumača.

Student prilaže dokaz o potrebnom znanju jezika (potvrdu), a dodatno se boduju sljedeći sertifikati:

 • Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE
 • Francuski jezik: Delf/Dalf

NapomenaStudentima se preporučuje da posjete veb-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen i potpisan u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima

Kontakt informacije Kancelarije za međunarodnu saradnju i mobilnost

https://www.ucg.ac.me/objava/podorg/0/30/poz/info

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti i Odlikom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor osoblja u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 28. april 2023. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.