Medicinski fakultet, 02.12.2019

Dr pharm Gordana Boljevic, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate doktorske tezeDr  pharm Gordana Boljevic, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:

"Primjena tehnika stereolitografije i selektivnog laserskog sinterovanja u izradi tableta za personalizovanu terapiju"

dana 10. 12. 2019. godine u 11:00  sati

u Sali za sastanke  (Dekanat)  na Medicinskom  fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr Zorica Potpara, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • Dr Svetlana Ibrić, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu- mentor
  • Dr Jelena Đuriš, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Broj posjeta : 203