Medicinski fakultet, 05.12.2019

Dr med Milena Lopičić, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate doktorske tezeDr  med Milena Lopičić, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:

" Uloga infekcije humanim papiloma virusima i faktora rizika u nastanku skvamoznih cervikalnih intraepitelnih lezija kod žena Crne Gore dana 10. 12. 2019. godine u 14:00  sati u Sali za sastanke  (Dekanat)  na Medicinskom  fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr Aleksandra Vuksanović Božarić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • Dr Gordana Mijović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • Dr Mileta Golubović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 321