Medicinski fakultet

Obavještenje za studente doktorskih studija upisane 2006/2007 do 2016/2017. godine
Studenti upisani na doktorske studije 2006 /07. do i sa  2016/17. godinom,   dužni su se javiti Studentskoj službi Medicinskog fakulteta  do  25.12.2020. godine , u periodu od 9,00 do 14 ,00 časova   radi  upoznavanja sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona  visokom obrazovanju, novim  Pravilima  doktorskih studija i regulisanja statusa studenta doktorskih studija  Medicinskog fakulteta.          

Informacije se mogu dobiti i putem telefona: 020/245-157       

Broj posjeta : 435