Elektrotehnički fakultet, 30.03.2020

Predavanje za VIII nedjelju i obavjestenje o terminu predaje seminarskih radova



Obavjestenje o terminu i nacinu predaje seminarskih radova:

Termin predaje seminarskih radova je promijenjen.

Radove treba poslati predmetnom nastavniku na e-mail, u periodu od 01.05.-15.05.2020.

Potrebno je poslati rad u PDF formatu, kao i prezentaciju u Power pointu, na osnovu cega ce radovi biti bodovani.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 239