Fakultet političkih nauka

ISMR Student Network: Radionica-debata na temu bezbjednosti (izazovi, rizici i prijetnje)
ISMR Student Network: Radionica-debata na temu bezbjednosti (izazovi, rizici i prijetnje)

Regionalna studentska mreža za strateško upravljanje rizicima i krizama (ISMR Student Network) najavljuje online Radionicu-debatu na temu ključnih i budućih izazova bezbjednosti.

Radionica će biti održana u srijedu, 9. juna, sa početkom u 18h, putem video prenosa, i predstavlja uvodnu probnu radionicu/debatu ove vrste. Tom prilikom, u trajanju od 45 do 60 minuta, namjeravamo identifikovati ključne bezbjednosne izazove, rizike i prijetnje, predvidjeti najvjerovatnije scenarije budućnosti, te ponuditi rješenja za odgovor na iste. Ovoga puta će ključni akteri biti prisutni članovi, a moderator i profesori će diskusiju usmjeravati i dopunjavati.

Takođe, namjeravamo definisati, u dogovoru sa prisutnim članovima, uslove i načine sprovođenja narednih radionica, uključujući konkretne problemske situacije koje će biti predmet istih. Radionici možete prisustvovati i samo u svojstvu posmatrača. 

Molimo zainteresovane da se prijave, kako bismo proslijedili pristupni link. U prijavi putem mejla potrebno je dostaviti sljedeće podatke: naziv radionice, ime i prezime, naziv visokoškolske ustanove ili organizacije zaposlenja i grad/ državu prebivališta).

Email adresa za prijave (i ostale informacije): isrmseestudentnetwork@gmail.com 

Prijava za članstvo Regionalnoj studentskoj mreži i dodatne informacije o studentskoj mreži i učešću na vebinarima su dostupne na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1295/objava/101521-prva-regionalna-studentska-mreza-za-stratesko-upravljanje-rizicima-i-krizama-ismr-student-network 

Broj posjeta : 56