Fakultet političkih nauka

Prva regionalna studentska mreža za strateško upravljanje rizicima i krizama - ISMR Student Network
Prva regionalna studentska mreža za strateško upravljanje rizicima i krizama - ISMR Student Network

Obavještavaju se studenti da je pokrenuta Prva regionalna studentska mreža za strateško upravljanje rizicima i krizama (ISMR Student Network). Studenatska mreža je osnovana u okviru regionalnog ogranka za jugoistočnu Evropu (ISRM SEE Regional Chapter) Instituta za strateško upravljanje rizicima (ISRM). ISRM predstavlja međunarodnu instituciju koja okuplja priznatije svjetske eksperte, akademike i donosioce odluka u cilju razmjene mišljenja i znanja u domenu strateškog upravljanja rizicima. Neke od teme i oblasti kojima će se baviti ISMR Student Network obuhvataju:

 • COVID-19 kriza (medicinski i zdravstveni aspekti, vakcine, geopolitički aspekti, socijalni aspekti, kriminološko-psihološki aspekti, liderstvo itd.);
 • Klimatske promene, prirodne katastrofe, biološki hazardi;
 • Sajber bezbednost, veštačka inteligencija;
 • Hibridno ratovanje;
 • Terorizam, organizovani kriminal;
 • Ljudska bezbednost, ljudska prava i slobode, zaštita podataka o ličnosti;
 • Nacionalna i regionalna bezbednost;
 • Međunarodni odnosi i geopolitika;
 • Tradicionalne i nove teorijske paradigme i koncepti, upravljanje rizicima i krizama, rezilijentnost, upravljanje kontinuitetom poslovanja;
 • Krizno komuniciranje;
 • Standardi i standardizacija

Pozivaju se zainteresovani studenti da popune priloženi upitnik u cilju učlanjenja u Studentsku mrežu, kao i učlanjenje u LinkedIn grupu ISRM SE Europe Student Network, u kojoj će se objavljivati informacije o aktivnostima ISMR. Članstvo u Studentskoj mreži je dobrovoljno i besplatno. Popunjavanjem upitnika studenti mogu izabrati teme i oblasti za koje su zainteresovani, a buduće aktivnosti Studentske mreže će se organizovati na osnovu rezultata upitnika.

Upitnik o članstvu i interesovanjima:

- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvwZilKvq7RkCN6OZNCrDL5swSBvMfRXWIsJqt-x6VaS9Rng/viewform

LinkedIn grupa: https://www.linkedin.com/groups/13927751/

Više informacija o Studentskoj mreži u priloženoj prezentaciji, kao i na linku:

- http://www.caruk.rs/pokrenuta-prva-regionalna-studentska-mreza-za-stratesko-upravljanje-rizicima-i-krizama/

Kontakt e-mail za sva pitanja: isrmseestudentnetwork@gmail.com

Dokumenti

Broj posjeta : 445