Istorijski institut, 15.05.2018

Nagrada za monografiju KATUNI KUČKE PLANINE 

   Monografija KATUNI KUČKE PLANINE, urednika dr Ivana Lakovića, na kojoj su radili saradnici Istorijskog instituta, dobila nagradu za najbolje opremljenu knjigu na 13. međunarodnom podgoričkom Sajmu knjiga. Monografija je rezultat međunarodnog interdisciplinarnog projekta Valorizing the Montenegrin Katuns through sustainable development of agriculture and tourism - KATUN (Katun - Valorizacija crnogorskih katuna kroz odrţivi razvoj poljoprivrede i turizma).