Istorijski institut, 03.02.2020

Nastavljen rad na bilateralnom projektu o digitalizaciji kulturne baštine sa NR KinomIstorijski institut UCG nastavlja rad na bilateralnom projektu Crna Gora – Kina GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija na osnovu primjera Kučke planine u Crnoj Gori i lokaliteta na kulturnoj ruti Peking-Tijanđin-Hebei u Kini.

U okviru ovog projekta, trenutno u Crnoj Gori boravi kineski naučno-istraživački tim predvođen profesorom Jie He sa Univerziteta u Tianđinu, koji zajedno sa kolegama iz Istorijskog instituta vrši terenski rad na nizu spomenika crnogorske kulturne baštine u basenu Skadarskog jezera. Ove radne aktivnosti su komplementarne istraživanjima na projektu CLIO MAP, budući da je cilj iskorištenje tehničkih resursa kineskog tima i transfer znanja i tehnologija u cilju boljeg prikupljanja podatatka o ovim kulturnim spomenicima, koji treba da budu predstavljeni i u bazi podataka koja se priprema kroz CLIO MAP.

Broj posjeta : 171