Ekonomski fakultet

Drugi termin za polaganje prvog kolokvijuma
Drugi termin u kojem je moguće polagati prvi kolokvijum iz Fiskalne ekonomije, je ponedjeljak, 14.12.2020. godine, sa početkom u 15h, u kabinetu predmetnog saradnika. 

Broj posjeta : 101