Elektrotehnički fakultet, 04.06.2020

Termin odbrane seminarskih radovaOdbrane će se održati u srijedu 10.06. u 10h, u Foremont lab.

Broj posjeta : 92