Elektrotehnički fakultet, 05.02.2018

Konačni rezultatiU prilogu su dati konačni rezultati. Studenti su dužni da provjere upisane poene za sve oblike provjere znanja i eventualne primjedbe prijave predmetnom nastavniku (lično ili na mail) najkasnije do 08.02.2018 godine do 14h. Nakon isteka ovog termina korekcije prikazanih podataka neće biti moguće.

Dokumenti