Elektrotehnički fakultet

Rezultati završnog ispita




Pregled radova će se obaviti u srijedu, 3. februara, po sljedećem rasporedu:

 

Za studente  smjera ETR pregled radova će se održati u 13 časova i to zadaci u kabinetu Dušice Slović, a teorija u kabinetu Lazara Obradovića.

 

Za studente  smjera EA pregled radova će se održati u 14 časova u kabinetu Lazara Obradovića (i teorija i zadaci).

Dokumenti

Broj posjeta : 633