Elektrotehnički fakultet

Rezultati popravnog završnog ispita
Pregled radova će se obaviti u ponedjeljak, 15. februara, po sljedećem rasporedu:

 

Za studente  smjera ETR pregled radova će se održati u 11 časova: zadaci u kabinetu Dušice Slović, a teorija u kabinetu Olega Obradovića.

 

Za studente  smjera EA pregled radova će se održati u 11:30 časova: zadaci u kabinetu Lazara Obradovića, a teorija u kabinetu Olega Obradovića.

Broj posjeta : 969