Prirodno-matematički fakultet, 12.04.2019

Rezultati kolokvijumaPerović Milo                                      10

Đurašković Magdalena                  9

Caušević Dijana                                 8

Božović Katarina                               8

Ljuljđuraj Luka                                   7

Kožar Ilda                                            6

Nenadović Milena                            5

Živković Kristina                               4

Vuković Natalija                                4

Stanić Emilija                                      4

Boljević Teodora                              4

Blagojević  Marko                          4

Milivojević Andrea                           3

Hot Jasmina                                        2

Ralević  Tamara                                0

Broj posjeta : 302