Prirodno-matematički fakultet, 21.04.2019

Rezultati popravnog kolokvijumaVukasović Jelena              10

Suada Pilica                         10

Kenan Preljević                 9

Amar Muratović               9

Ana Agramović                  9

Vuković Natalija                9

Milena Otović                    9

Isidora Maraš                     9

Nevena Babić                     9

Marija Bulatović                8

Andrea Milivojević           8

Vujović Teodora               8

Azra Tahirović                    7

Marina Šoškić                    7

Miloš Džiknić                      6

Tamara Ralević                  6

Tatjana Matović                6

Emilija Stanić                      6

Ilinka Alorić                         5

Živković Kristina                5

Nišavić Vasilije                   5

Broj posjeta : 276