Prirodno-matematički fakultet, 28.05.2019

Rezultati testaMatović Tatjana  17

Đurašković Magdalena 18

Ralević Tamara 18,5

Vujović Teodora 15

Šoškić Marina 18

Nišavić Vasilije 12

Nenadović Milena 18

Alorić Ilinka 18

Belojević Jelena 18

Caušević Dijana 12

Obradović Dragana 14

Preljević Kenan 20

Maraš Isidora 20

Babić Nevena 16

Kožar Ilda 13

Bulatović Marija 19

Blagojević Marko 17,5

Hot Jasmina 15

Otović Milena 17,5

Agramović Ana 14

Stanić Emilija 20

Vuković Natalija 17,5

Živković Kristina 14

Tahirović Azra 19

Muratović Amar 15

Perović Milo 17

Božović Katarina 19

Boljević Teodora 18

Pilica Suada 11,5

Ljuljđuraj Luka 16

Noković Ivana 10

Vukasović Jelena 19

Džiknić Miloš 17

Milivojević Andrea 19,5

Broj posjeta : 171