Elektrotehnički fakultet, 27.10.2017

Termin prvog kolokvijuma iz Visokonaponskin mreza i vodova je u srijedu 1.11.2017 u 15 h, sala 106