Elektrotehnički fakultet, 17.01.2021

Rezultati završnog ispita - januar 2021U prilogu su rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Dokumenti

Broj posjeta : 87