Ekonomski fakultet, 10.12.2018

Nova objava - 10.12.2018 15:32Ispit iz Monetarne ekonomije, prema dosadašnjem redosledu polaganja, održaće se 20, 21. i 22. decembra sa početkom u 9.00 časova u sali Morača.

Ovo su ujedno poslednji termini za polaganje I kolokvijuma. Studenti koji su položili prvi kolokvijum mogu da polažu drugi kolokvijum.

Predmetni nastavnik