Filozofski fakultet

Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije CG društva I (23.11.2020)
1.Janković Ksenija     16

2. Milošević Ivana      13

3. Vujačić Sanja         13

4. Nikolić Vladimir      10

5. Agović Zino            7

Broj posjeta : 171