Elektrotehnički fakultet, 27.04.2020

I kolokvijumI kolokvijum će biti održan kad se steknu uslovi da se radi u salama Elektrotehničkog fakulteta.

Broj posjeta : 305