Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 18.01.2019

predlog ocjena 

2016 1 Anica Jovanović                     -
2016 2 Lazar Jokanović 5 3   8 11   0 5     F
2016 3 Semina Skenderoski         2 6 0 6     F
2016 4 Jovana Bojičić 5 3 5 8 15   13   41   A
2016 8 Martina Tripović 4     8 12   10   36   C
2016 10 Sanja Đurišić 5 3 5 8 14   8 3 20   D
2016 11 Tijana Milonjić 4         13 2 4 27 39 D
2016 12 Stela Muslić 5   2 5 12   8   21   E
2016 13 Tina Dabetić 4 4   8 13   15   26   C
2016 14 Ana Knežević                     -
2016 15 Asmira Lukolić 5 3 4 8   5 12   28   D
2016 16 Anđela Smolović 5 3 5 8 14   8 13 42   A
2016 18 Jelena Anđelić 5 6 5 8 13   15   40   A
2016 19 Andrea Radulović 5   5 8 12   5     29 D
2016 20 Marija Ralević 4 4   8 12   15   28   C
2016 21 Milica Cvetković 5 3 2 5 11   2 5 24   E
2016 22 Tamara Barać 4 3 5 8 15   11   30   C
2016 23 Lucia Šćepanović 3       10   1 2   11 F
2016 24 Milana Marstijepović 5 4   8 13   15   50   A
2016 25 Luka Tapušković 4 3   8 5 5 15     17 E
2016 26 Nina Radulović                     -
2016 27 Radovan Rabrenović 2       4     0     F
2016 29 Đina Ćeranić 4     8 11   8 6 30   D
2016 31 Teodora Lekić 4         13 12   31   D
2016 32 Nada Vojinović 5 3 5 8 14   10   30   C
2016 35 Jelena Damjanović           6   5     F
2016 36 Nikola Rolović 5 5   8 12   15   31 45 A
2016 39 Milica Kralj 4   4 8 11   4 4 22   E
2016 41 Magdalena Novaković 5   3   15   9   27 40 C
2016 42 Milena Rončević 4       13     8     F
2016 44 Kristina Radonjić 5     7 11   7 8   23 E
2016 47 Daria Barzut 4       11   1 7   28 E
2016 48 Ivana Tošić 4         10 5 1     F
2016 49 Drago Stojanović 5 3 3   13   8   23 30 D
2016 50 Aleksandra Bajović                     -
2016 54 Tijana Šabotić 5 2   5 8 10 11     21 E
2016 55 Milica Marković 5 2 3 5 7 10 5 5 20 23 E
2016 56 Milena Radmilović 4   3 8   5   7     F
2016 58 Kristina Ćipranić 3     7 13   7 6 21   E
2016 59 Bojan Tomić 4   3     2 11   23 30 E
2016 60 Romana Janković 5 4 5 8 14   15   40   A
2016 62 Jovana Milović             12       F
2016 65 Jelena Radoman   2   5 6   9   29   E
2016 66 Antonina Krpina 4     8 9   7   20 32 D
2016 69 Aleksandra Đorđević 5     8 10   8   32   D
2016 71 Anita Ličina 5 3 3 8 13   11     40 B
2016 72 Ivana Petrušić 5   5 8 11   8 10   21 D
2016 74 Dušica Radović 5   5 8 14   12     30 C
2016 78 Nataša Mitrović                     -
2016 79 Lazar Radević 3       11     5     F
2016 82 Izabela Vujović 5   3   11   5 9 14 23 E
2016 83 Jelena Božović 5   5 8 12   12   18   D
2016 89 Milica Damjanović 5     7   8 12   21 28 D
2016 90 Anđela Merdović         11   5 5     F
2016 91 Jovana Knežević 4   5 8 12   8   19   E
2016 94 Anita Lipovina 5       13   6     10 F
2016 95 Nemanja Vlahović                     -
2016 97 Andrijana Janjević 4   5 8 12   10   22   D
2016 99 Jelena Malović 3     8 12   10   24 37 C
2016 101 Tijana Nedović         0           -
2015 30 Jovan Dokić                     -
2015 34 Tamara Đukić           12 3       F
2015 61 Miloš Oljača                     -
2015 67 Jelena Perunović                     -
2015 71 Anđela Tadić         9   6       F
2015 80 Jovana Baošić         12           F
2014 53 Maša Samardžić         12         39 E
2014 87 Ivana Šoć         12     6     F
2014 88 Valentina Martinović                     -
2014 89 Svetlana Vukadinović 4       11   11   24   E
2014 108 Jelena Cicović           9         F
2014 118 Jelena Arsenijević                     -
2014 128 Tamara Samardžić             4       F
2014 158 Milica Narandžić                     -
2014 164 Dragana Ćuk         2 10   5   23 F
2013 29 Pavle Lukšić                     -
2013 77 Ivana Pavlović         6 9   7     F
2013 82 Nevena Banićević                     -
2013 86 Jelena Minić                     -
2013 91 Zdravko Kralj                     -
2013 121 Tanja Mandić                     -
2012 136 Almina Omeragić                     -
2011 34 Danilo Pejović                     -
2011 79 Adrijana Pedović             8       F
2011 88 Marija Bigović         3     6     F
2011 117 Ivan Matijević                     -
2011 187 Uglješa Brguljan         5 11 12   27   E
2006 268 Dijana Subotić                     -