Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 14.05.2019

REZULTATINina Radulović - 14
Lucia Šćepanović - 15
Jovana Milović - 10
Milena Rončević - 14
Jovana Tošić - 13
Aleksandra Čolan - 11
Milica Narandžić - 14
Broj posjeta : 213