Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 26.06.2019

REZULTATIIndeks Godina Ime Prezime  Vid PRISUSTVO AKTIVNOSTI I KOL. II KOL. ZAV. ISPIT
          NASTAVI Z1 Z2 Red. Pop. Red. Pop. Red. Pop.
1 2017 Mileva Manojlović B 15 10 10 20       48  
2 2017 Milena Radović B 13 8 9 10 17     48  
3 2017 Nadica Božović B 10 10 9 14       48  
4 2017 Milena Raičević B 6 10 9 14       40  
5 2017 Milena Ilić B 10 10 9 17       48  
6 2017 Aleksandra Vujović B 8 10   17         48
7 2017 Marijana Tomović B 10 P   17       48  
8 2017 Bojana Đurović B 14 10 10 20       48  
9 2017 Kata Bulatović B 10     15       41  
10 2017 Iva Šuković B 10 8 7 7 16     46  
11 2017 Majda Božović-Kocev B 13 8 10 20       46  
12 2017 Marijana Trebješanin S 8     15       48  
13 2017 Anđela Tešić B 4 10* 10   20       50
14 2017 Ivana Medojević B 15 9 10 17       50  
15 2017 Nikolina Drašković B 10     14       46  
16 2017 Jelena Medojević B 10 9 9 20       48  
17 2017 Gordana Bošković B                  
18 2017 Nataša Đurković S 10     13       50  
19 2017 Sanja Odalović B                  
20 2017 Anđela Lalatović B 1       12       44
21 2017 Milivoje Šljivančanin B 10 8 6 12 12     48  
22 2017 Jelena Svorcan B 1 5   13       38  
23 2017 Alen Luković B 10 7 6 11 15     40  
24 2017 Zorana Vuković B 8 9 7 7       48  
44 2017 Marija Vujadinović B 10 9 8 20       44  
26 2017 Adnan Luković B 10 7 7 10 16     46  
27 2017 Jovana Mijanović B 10 7 8 8 13     30  
28 2017 Amina Duraković B 10 6 8 10 20     40  
29 2017 Anđela Rebronja B 2                
30 2017 Marija Dževerdanović B 1       12     41  
31 2017 Tijana Šćekić B 3 10 10 11         44
32 2017 Dejana Bujković B 8 8 8 15       46  
33 2017 Maja Milić                    
34 2017 Natalija Baša B 8 9 10   10     50  
35 2017 Ksenija Radulović B 10 6 10 11       44  
36 2017 Jasmin Toković S 2                
37 2017 Ivan Vujović B 0                
38 2017 Dragica Perović B 5 8   14       34  
39 2017 Milica Mujović B 5 8 9 12       42  
40 2017 Sara Kovačević B 0               35
41 2017 Sanja Ćupić S 3                
42 2017 Marina Šljivančanin B 7 7 8 12 17     44  
43 2017 Hajdana Čelebić B 6     14       44  
44 2017 Dragana Bulatović B 5 7   10       28 25
45 2017 Staša Ćeranić   7       16     16  
46 2017 Violeta Krivokapić S 6 8 9 16       48  
47 2017 Dragana Ćuk B 0     8 15       48
48 2017 Nenad Đurković B 8 7   17       32  
49 2017 Dragana Mijailović B 0                
50 2017 Nata Popović B 0                
51 2017 Jovana Pejović B 7 6 7 8 8     40  
52 2017 Jovana Zejak B 7 8 8 10         44
53 2017 Tijana Vuković B 0     9 16     32 44
54 2017 Tamara Drecun B 0     14       30 34
55 2017 Ferida Sukaj B 9 10   8 7     40  
56 2017 Katarina Knežević B 1     15          
57 2017 Elena Nešević S 5 10   9 8     38  
58 2017 Andrea Cigrovski S 5       15     15 30
59 2017 Milena Parapid S 5 10 10 5 15     35  
60 2017 Nataša Spasojević S 7       14       20
61 2017 Viktorija Baltić B 0     7 8        
62 2017 Olgica Bulatović B                  
63 2017 Milica Koprivica S 7       12     38  
64 2017 Anđelka Vasić S 1       12       50
65 2017 Milica Stamatović B 7     9 14     42  
66 2017 Tijana Petković B 7 7 7 15       42  
67 2017 Dalida Ličina B 4 5 6 10 14     10 15
68 2017 Silvana Čupić S 6 6 6 2 12     38  
69 2017 Ivana Vukčević S 0                
70 2017 Jelena Pejaković B 11 8 8   8        
72 2017 Mirela Stijović B 7 10 9 10       40  
84 2017 Nebojša Perović S 0                
Broj posjeta : 170