Ekonomski fakultet, 04.06.2018

Rezultati nakon dodatnog ispitivanja za ocjenu ERezultati nakon dodatnog ispitivanja za ocjenu E

Obavještavaju se studenti kojima nedostaje najviše 3 poena za ocjene D, C, B i A da mogu u utorak, 05.06.2016. u 14:45 dodatno odgovarati u kabinetu 214/II.
Studenti koji imaju od 45 do 49 poena mogu izaći na dodatno ispitivanje, nakon popravnog završnog ispita. Podrazumijeva se da ne žele da polažu popravni završni ispit.
Za studente koji izađu na popravni završni ispit računaju se poeni ostvareni na njemu.

Dokumenti