Ekonomski fakultet, 22.11.2019

Finansijska matematika- posljednji ispit do kraja studijaJoš jednom (prethodna objava je bila 28.10.2019), obavještavaju se studenti sa brojevima indeksa 60/08 i 492/07, kojima je Finansijska matematika posljednji ispit do kraja osnovnih studija, da će se kolokvijum i/ili završni ispit održati u terminima kolokvijuma iz predmeta Matematika: 30.11. u 8h i 14.12. u 12h.

Studenti treba da do gore pomenutih datuma pošalju e-mail (sa sajta UCG) predmetnom nastavniku šta će da polažu- obje ili samo jednu cjelinu. Ukoliko ne polože ispit do kraja decembra, završni ispit (samo on!) biće organizovan u januaru, takođe zajedno sa završnim ispitom iz predmeta Matematika (datumi za završne ispite će biti naknadno objavljeni tokom decembra- pratiti sajt!).

Broj posjeta : 347