Prirodno-matematički fakultet, 18.03.2019

Termin prvog kolokvijuma



Prvi kolovkijum iz predmeta Uvod u diferencijalnu geometriju će se održati u petak, 22. marta, u 8.15h, u sali 106.