Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 06.10.2017

Nova objava - 06.10.2017 19:30Rotirani su termini održavanja vježbi i predavanja. Predavanja će biti održavana četvrtkom u sali 201 u terminu od 08:00 do 10:00 (dosadašnji termin za vježbe), a vježbe petkom u sali 301 u terminu od 10:00 do 12:00 (dosadašnji termin predavanja). 

 

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić