Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 12.02.2018

rezultati i predlog ocjena44/16 2016 Danka  Kandić B 5 5 6 9   9 37   65 D
44/15 2015 Andrea Jurković B 5 5 10     10     30 F
77/14 2014 Ksenija Jabučanin B 5 5 12   13   26   61 D
52/13 2013 Manja Pavićević B 5 5           25 35 F