Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 14.06.2018

Rezultati pismenog dijela popravnog isitaSemina Skenderovski  6

Čerović Jovana  10

Ivana Vujović  14,5

Barzut Daria   3,5