Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 31.08.2017

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok)REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ

ITALIJANSKOG JEZIKA IV

(PRVI I DRUGI STRANI JEZIK)

 

 

Ličina Dalida                               10.5

Moračanin Bojana                        7

Pejaković Jelena                          9

Šćekić Nataša                             2.5

 

 

 

SVI TESTOVI (UZ DODATNA OBJAŠNJENJA) BIĆE STUDENTIMA DATI NA UVID NA DAN POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA.